Το Javascript είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει να έχουμε πιο ζωντανές και πιο διαδραστικές ιστοσελίδες. Δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για τον υπολογιστή σας, εφόσον δεν επιτρέπει την εγγραφή στο σκληρό σας δίσκο άλλου πράγματος από τα cookies.

Internet Explorer (7.0)
 1. Επιλέξτε "Εργαλεία" Από τη μπάρα των μενού.
 2. Επιλέξτε "Επιλογές Internet".
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ασφάλεια".
 4. Κάντε κλικ στο "Προσαρμοσμένο Επίπεδο".
 5. Κατεβάστε τη λίστα για να εμφανιστεί το τμήμα "Script".
 6. Στο "Script ASP", επιλέξτε "Ενεργοποίηση" κι έπειτα πατήστε OK.
Internet Explorer (6.0)
 1. Επιλέξτε "Εργαλεία" Από τη μπάρα των μενού.
 2. Επιλέξτε "Επιλογές Internet".
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ασφάλεια".
 4. Κάντε κλικ στο "Προσαρμοσμένο Επίπεδο".
 5. Κατεβάστε τη λίστα για να εμφανιστεί το τμήμα "Script".
 6. Το "Ενεργοποιήστε το Scripting", επιλέξτε "Ενεργοποίηση" κι έπειτα πατήστε OK.
Netscape Navigator (4.8)
 1. Επιλέξτε "Εdition" στη μπάρα των μενού.
 2. Επιλέξτε "Preferences".
 3. Επιλέξτε "Qdvqnced".
 4. Επιλέξτε "Scripts and external modules".
 5. Ενεργοποιήστε το "Activate JavaScript" και πατήστε OK.
Mozilla Firefox (1.0)
 1. Επιλέξτε "Εργαλεία" στη μπάρα των μενού.
 2. Επιλέξτε "Επιλογές"
 3. Επιλέξτε "Επιλογές Internet" στη ζώνη πλοήγησης στα αριστερά.
 4. Ενεργοποιήστε το "Ενεργοποιήστε το JavaScript" και πατήστε OK.
Mozilla Firefox (1.5)
 1. Επιλέξτε "Εργαλεία" στη μπάρα των μενού.
 2. Επιλέξτε "Επιλογές"
 3. Επιλέξτε "Περιεχόμενο" στο επάνω μέρος της σελίδας.
 4. Ενεργοποιήστε το "Ενεργοποιήστε το JavaScript" και πατήστε OK.
Apple Safari (1.0)
 1. Επιλέξτε "Safari" στη μπάρα των μενού.
 2. Επιλέξτε "Προτιμήσεις"
 3. Επιλέξτε "Ασφάλεια"
 4. Ενεργοποιήστε το πεδίο "Ενεργοποιήστε το JavaScript".